(028) 3826 8797

Điều khoản sử dụng


Chào mừng bạn đã ghé thăm website chính thức của Công ty TNHH du lịch HOSPI (HOSPI.vn) 
HOSPI mong bạn đọc (khách hàng) dành một chút thời gian để đọc qua Điều khoản sử dụng của chúng tôi

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang website: hospi.vn  bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang website của chúng tôi. HOSPI chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HOSPI

HOSPI có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
HOSPI có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
HOSPI có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của HOSPI. Theo đó, HOSPI không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại,địa chỉ... của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của HOSPI. Chúng tôi cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành.

HOSPI được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Chún tôi không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa HOSPI sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba và chúng tôi có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

 

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG (NGƯỜI SỬ DỤNG)

HOSPI cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: '©2018 Bản quyền của Hospi Travel Co., Ltd
Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của HOSPI; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của chúng tôi. 
Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng HOSPI  không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.
Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. và Người sử dụng phải từ 18 tuổi trở lên mới được phép tham gia đặt phòng trên trang website
Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.
HOSPI luôn mong muốn  những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website (bao gồm hình ảnh, giao diện thiết kế...). Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba,hoặc không hài lòng thông tin, thông tin sai, hoặc đóng góp về thay đổi bố cục giao diện website để dễ truy cập hơn vui lòng gửi góp ý cho chúng tôi qua email: anytime@hospi.vn 
Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa HOSPI và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website.Ngoài ra HOSPI  có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.