(028) 3826 8797

Điều khoản sử dụng


I. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

b. Xác nhận thông tin đặt phòng
Khi Quý khách đặt phòng qua hệ thống website: www.hospi.vn chúng tôi sẽ xác nhận thông tin đặt phòng về: Thông tin khách hàng, thông tin đơn phòng, tour, phương thức thanh toán được gửi qua email của Quý khách đã đăng ký. Quý khách lưu ý rằng: Chúng tôi không cam kết thông tin đặt phòng, tour du lịch được xác nhận qua email của Quý khách không có chức 

Những thông tin đặt phòng sẽ được xác nhận lần cuối cùng khi chúng tôi gửi email cho Quý Khách để xác nhận thông tin đặt phòng .Thông tin cụ thể như: xác nhận phương thức thanh toán sẽ được chúng tôi gửi mail xác nhận.

Thông tin xác nhận lần cuối cùng chính xác là lúc Quý Khách đã thực hiện thanh toán tiền đặt phòng. Ngược lại, việc đặt phòng của Quý Khách có thể bị hủy bỏ nếu Quý Khách không thực hiện thanh toán trong vòng 24 giờ tính từ lúc đặt phòng trên trang www.hospi.vn. Chúng tôi không thể chắc chắn bất kỳ thông tin đặt phòng nào cho đến khi chúng tôi gửi email xác nhận lần cuối.

c. Thông tin trang website
 HOSPI luôn cố gắng cam kết những thông tin hiện thị trên website của chúng tôi là chính xác. Tuy nhiên xin lưu ý có những thông tin luôn được cập nhật thay đổi thường xuyên từ các đối tác bán phòng, bán tour.. do đó chúng tôi không đảm bảo được không có sự sai sót và lỗi khi được hiện thị trên website. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thông tin hiển thị trên trang website  bất kỳ thời điểm nào mà không phải báo trước.

d. Thông tin trang web